LENA NIKOLAISEN

Lena gjør en forskjell – forutser ekstremvær ved hjelp av satellittdata

  

Flyingeniør Lena Nikolaisen har landet på KSAT. Hun har tatt steget videre ut i atmosfæren og bidrar til mer kunnskap om vær og klimaendringer ved hjelp av avansert teknologi.

Flyene Lena tidligere arbeidet med er byttet ut med satellitter plassert et godt stykke lenger ut i atmosfæren. Nå handler arbeidsdagen blant annet om satellitten Aeolus. Den er konstruert for å forbedre vår forståelse av jordkloden, hvordan planeten virker som system og hvordan menneskelige aktiviteter påvirker jorda i form av klimaendringer.

FORSKER PÅ KLIMAENDRINGER

– Det er veldig givende å vite at vi bidrar til ny forskning om klimaendringer. KSAT laster ned og bearbeider avanserte værdata som forbedrer kvaliteten på værmeldinger, ved å måle horisontale vindprofiler i lavere deler av atmosfæren. Der vi tidligere bare hadde værballonger, fly- og bakkebaserte målinger, måler vi nå med satellitten som flyr 320 kilometer oppe i atmosfæren. Denne er bygd for oppdraget og er utstyrt med ny teknologi, og målingene fra satellitten dekker hele jordkloden, forklarer hun.

Hun hadde, i likhet med mange andre ansatte, ingen erfaring fra satellittoperasjoner da hun startet.

Vi søker nå etter flere nye kollegaer, se alle stillingsutlysninger.

Saken fortsetter under bildet.

Satellitten Aeolus som flyr 320 kilometer opp i atmosfæren skal forbedre vår forståelse av jordkloden, hvordan planeten virker som system og hvordan menneskelige aktiviteter påvirker jorda. KSAT laster ned og bearbeider avanserte værdata.

©ESA/ATG medialab

BANK MED LØSNINGER OG IDEER

– Det er kanskje det spesielle med KSAT, her er det interessen for å lære, være nysgjerrig og like å samarbeide, som gjelder. Det er mange veier inn i bedriften. Her finnes det folk med bakgrunn i mange ulike fag og erfaringer. Totalen gir en fantastisk bank av meninger, perspektiver, løsninger og ideer som gir et utrolig artig og spennende arbeidsmiljø.

Selv dro Røros-jenta på lykke og fromme til Egypt etter videregående skole. Her fikk hun jobb på et dykkersenter, før hun returnerte til Norge og startet på reiselivsutdanning. Tilfeldigheter gjorde at hun deretter fikk jobb som finansiell rådgiver i en bank. Eventyrlyst og jakten på nye impulser førte henne så til Svalbard og jobb i butikk og bank.

TRENGER IKKE VÆRE PERFEKT

– Jeg hadde tre fantastiske år på Svalbard med mange flotte turer i kajakk, på ski eller snøscooter. Lysten til å gjøre alvor av ønsket om å bli pilot, modnet også. En synsfeil satte imidlertid en stopper for det, og jeg startet på flyingeniørutdanning i Sverige i stedet.

Det ble arbeidsomme år for Lena som ikke hadde realfag fra videregående skole.

– Men dersom jeg finner ut at jeg ønsker noe, gjør jeg det som skal til for å få det til. Veien til nyutdannet flyingeniør som 35-åring ser kanskje kronglete ut fra utsida. Men det er akkurat det som er så spennende. Livet er sjelden så strømlinjeformet og rett fram som man kanskje ønsker seg. All erfaring tilsier at man ikke trenger å være perfekt. Alt teller, alt du gjør får betydning.

Lena synes det er givende å jobbe med teknologi. 

OBSERVERER EKSTREMVÆR

Prosjektet som Service Manager Lena arbeider med, handler om jordobservasjoner som skal øke forståelsen for vindsystemer og partikler i atmosfæren, og som dermed over tid kan si noe om klimaendringer. Man kan også observere ekstremvær som for eksempel orkaner, og si noe om hvordan disse beveger seg og påvirker omkringliggende områder.