Skip to main content

Bauta for nordlysforskning

Mellom Nordlysobservatoriet og naboen Kongsberg Satellite Services (KSAT) i Tromsø ble det 18. februar avduket en bauta reist for å markere den pionérvirksomheten innen nordlysforskningen som har foregått på området.

I 1972 ble det innlemmet som en del av Universitetet i Tromsø, hvor det utgjorde grunnlaget for fysikkseksjonen. UiT-rektor Anne Husebekk sto for selve avdukingen, sammen med representant fra Tekna, Varaordfører Elin Jørgensen og Vice President i KSAT, Jan Petter Pedersen, og hun understreket at dette også er en påminnelse om hva som var bakgrunnen for opprettelsen av Universitetet i Tromsø.

Forskningsaktiviteten på området var også instrumentell for etableringen av Tromsø Satellittstasjon i 1967, senere Kongsberg Satellite Services, (KSAT).  KSAT har utviklet seg fra å benytte satellitter til å studere atmosfæren – som var i tråd med observatoriets aktiviteter –til å i dag benytte satellitter til å observere jordoverflaten mhp miljø, klima og sikkerhet. 

Det som startet med en håndfull ildsjeler er i dag en stor bedrift med ca 140 ansatte og mer enn 500 MNOK i omsetning. - Vi er stolte over at antennene bak oss i dag brukes til å samle inn viktige observasjonsdata fra hele verden sier Jan Petter Pedersen og legger til - For oss er samarbeidet med UIT i dag, spesielt innen fysikk, viktig både for å levere nye innovative tjenester men også for å rekruttere kvalifisert personell. Miljøet i Tromsø har i dag en ledende rolle internasjonalt innen romvirksomhet, men det har ikke kommet av seg selv, noe denne bautaen er med å minne oss om.

UiT-rektor Anne Husebekk sto for selve avdukingen og understreket at dette også er en påminnelse om hva som var bakgrunnen for opprettelsen av Universitetet i Tromsø i sin tid.